Metantalsmåler som systemoptimering for gasmotorbaseret kraftvarme


publikation

Rapport, december 2001
Leo van Gruijthuijsen, Henrik Andersen, Jan de Wit, DGC

Rapporten beskriver for en forsøgsperiode fra juli 2000 - juni 2001 indhøstede erfaringer/data vedrørende metantalsmåleren, den leverede gas samt driftsdata for anlægget. Da der ikke blev foretaget aktiv indgriben fra nævnte motorstyring i forsøgsperioden, blev der afslutningsvis foretaget kontrolleret, provokeret korttids sænkning af metantallet ved at dosere certificeret LPG (flaskegas) til naturgassen. Resultaterne heraf beskrives.

Emne(r)
Forbrænding
Gasanalyse
Kraftvarme

Publikationsnummer
R0107

Publikationsår
2001

Download publikationen