Oversigt over teknikker til overvågning samt energioptimering af gasfyrede industribrændere


publikation

Rapport, maj 2002
Marius Kildsig, DGC

DGC har gennemgået forskellige teknikker til overvågning af industrielle processer baseret på informationer fra røggassen eller gasflammen. Formålet med gennemgangen har været at sætte fokus på muligheden for brug af moderne energirigtige overvågningssystemer i industrien. Overvågningsteknikker til gasmotorer betragtes ikke i undersøgelsen.

DGC anslår, at brugen af et zirkoniumoxidsmembranbaseret systemet i gennemsnit kan spare op til 1% af gasforbruget, og at man derfor, hvis det er muligt, bør benytte sådan en. I forbindelse med mindre industrielle procesbrændere/kedler kan man dog nøjes med at benytte måle- eller håndholdte apparater.

Emne(r)
Energieffektivitet
Industri
Kedler

Publikationsnummer
R0205

Publikationsår
2002

Download publikationen