Klarere lys over risikoen for korrosion på gasrør


publikation

Artikel i Gasteknik nr. 1, 2007
Michael Ørtenblad, DGC

Et projekt i regi af gasselskabernes Fagudvalg for Gas Transport (FAU-GT) har de seneste par år beskæftiget sig med undersøgelser af risikoen for korrosion på nedgravede gasrør som følge af elektriske påvirkninger fra nærførte systemer som højspændingsledninger og elektrificerede baner.
 
Emne(r)
Ledninger
Sikkerhed

Publikationsnummer
A0702

Publikationsår
2007

Download publikationen