Kvalitet er vigtig, når der skal udveksles data


publikation

Artikel i Gasteknik nr. 2, 2007
Henrik Andersen (DGC), Mads Nørager (HNG)

Når naturgasforbrugerne modtager regninger fra gasleverandører og netselskaber er det nok de færreste, der tænker over, hvordan målerdata kommer fra gasmåler til regning. Imidlertid er udvekslingen af data mellem distributionsselskaber, gasleverandører og transmissionsselskab et område, der har fået stadig større fokus de senere år.
For kvaliteten af den regning, slutbrugeren får, hænger naturligt sammen med selskabernes evne til at måle, indsamle og udveksle data korrekt.
 
Emne(r)
Gaskvalitet
Målere

Publikationsnummer
A0705

Publikationsår
2007

Download publikationen