Håndtering af gasudslip


publikation

Brochure, 2008 (revideret 2015)
Udgivet af gasselskaberne

I Danmark er der i alt nedgravet knap 4.000 km stålrør og mere end 15.000 km plastrør til henholdsvis transmission og distribution af naturgas. Herudover kommer rørene til distribution af bygas (naturgas/luft blanding) i bl.a. København og Aalborg.

Den store mængde plastrør giver - specielt i forbindelse med entreprenørarbejde og gør-det-selv-arbejde – anledning til alt for mange overgravninger og beskadigede rør med gasudslip til følge.
 
Emne(r)
Ledninger

Publikationsnummer


Publikationsår
2008

Download publikationen