Kontrolmanual for stikprøvekontrol af små gasmålere


publikation

Manual, 4. udgave, december 2008

Denne kontrolmanual, der er en del af naturgasdistributionsselskaberne i Danmarks kvalitetssikringssystem for gasmåling, og beskriver selskabernes system til stikprøvekontrol af ibrugtagne målere.

Tillæg - små gasmålere, maj 2009

Emne(r)
Myndighedsforhold
Målere

Publikationsnummer
M05

Publikationsår
2008

Download publikationen