Naturgas og sikkerhed i fremtiden


publikation

Rapport, september 2008
Karsten V. Frederiksen, DGC

Gennem hele naturgasprojektets levetid har der været høj sikkerhed og næsten ingen ulykker på gasinstallationer og gasapparatet. Det går godt, men for fremover at fastholde et højt sikkerhedsniveau er det vigtigt at udvise rettidig omhu og forholde sig til mulige fremtidige problemer. På den måde kan vi forhåbentlig forebygge og dermed undgå problemerne.
 
Hvad vil fremtidens problemer være med små gasinstallationer og apparater, og hvad gør vi? Med baggrund i input fra aktører fra gasbranchen er der i rapporten tilvejebragt en indstilling til, hvad der bør gøres for at forebygge disse problemer.
 
Emne(r)
Alarmer
Gasapparater
Sikkerhed

Publikationsnummer
R0803

Publikationsår
2008

Download publikationen