Brændselsceller til mikrokraftvarme


publikation

Artikel i HVAC nr. 1, 2009
Jan de Wit og Mikael Näslund, DGC

Nye teknologier står parat eller på spring til at konkurrere med kedlerne. Det er varmepumper et eksempel på. "Next Generation" - teknologier er i høj grad også mikrokraftvarme i det enkelte hjem. Målet er at reducere eller substituere fossilt brændstof til individuel varmeforsyning. Dvs., at mikrokraftvarme har sin berettigelse i de områder af Danmark, der opvarmes med olie- eller gasfyr.

Emne(r)
Brændselsceller
Kraftvarme

Publikationsnummer
A0901

Publikationsår
2009

Download publikationen