Stadigt færre ulykker på gasmotoranlæg


publikation

Artikel i Gasteknik nr. 2, 2009
Jan de Wit, DGC

Gasselskabernes Kraftvarmegruppe indsamler løbende informationer omkring ulykker og hændelser på de gasfyrede kraftvarmeanlæg. Gruppen har netop bearbejdet året 2008; det er disse resultater, der omtales i det følgende.
 
Emne(r)
Kraftvarme
Sikkerhed

Publikationsnummer
A0902

Publikationsår
2009

Download publikationen