Brændselsceller til mikrokraftvarme - det danske projekt


publikation

Artikel i HVAC nr. 11, 2010
Jan de Wit, Bjarne Spiegelhauer og Mikael Näslund, DGC

Stigende miljøbevidstehed, krav til effektiv energianvendelse samt skærpede lovkrav omkring bygningsopvarmning gør, at selv kondenserende kedler ikke fremover er tilstrækkeligt energieffektive. En række leverandører, herunder kedelleverandører, arbejder derfor med højeffektiv mikrokraftvarme som en mulig afløser til dagens kedler.

Emne(r)
Brændselsceller
Kraftvarme

Publikationsnummer
A1007

Publikationsår
2010

Download publikationen