Brint og brændselsceller til mikrokraftvarme


publikation

Artikel i Dansk Kemi nr. 12, 2010
Jan de Wit, Bjarne Spiegelhauer og Mikael Näslund, DGC

Energistyrelsen publicerede i 2005 en "Brint-strategi", og ud fra denne blev "Partnerskab for brint og brændselsceller" dannet. Offentlig støttet forskning inden for brint og brændselsceller tegner sig for over 100 mio. kr. årligt.

Emne(r)
Brint
Brændselsceller
Kraftvarme

Publikationsnummer
A1009

Publikationsår
2010

Download publikationen