Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007


publikation

Energinet.dk miljø-projekt nr. 07/1882
Delrapport 4, april 2010
Per G. Kristensen, DGC

Energinet.dk har givet et konsortium bestående af Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) som projektleder, samt Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), FORCE Technology og AnalyTech Miljølaboratorium A/S opgaven at gennemføre en kortlægning af luftformige emissioner fra danske, decentrale kraftvarmeværker under 25 MW elektrisk effekt.

Det er projektets primære mål på baggrund af indsamlede emissionsdata og gennemførte analyser, at udarbejde emissionsfaktorer og give forslag til de væsentligste miljømæssige indsatsområder på de decentrale kraftvarmeværker i Danmark.

Relateret materiale

Emne(r)
Kraftvarme
Miljø
Motorer

Publikationsnummer
R1007

Publikationsår
2010

Download publikationen