Field test of hydrogen in the natural gas grid


publikation

Rapport, august 2010
Henrik Iskov, DGC

EFP05 J.nr. 033001/33031-0053
 

Litteraturundersøgelser viste, at der kun fandtes ganske lidt information om det eksisterende naturgasnets anvendelighed til transport af brint. Derfor igangsatte man et projekt, der skulle undersøge brinttransport i naturgasnettet i et forsøgsanlæg hos Dansk Gasteknisk Center i Hørsholm.
Projektet omfattede stålrør fra det danske gastransmissionsnet og plastrør fra det danske og svenske gasdistributionsnet. Efter fire års afprøvning viser resultaterne, at det danske naturgasnet ser ud til at kunne anvendes til ren brintdistribution.
 
Emne(r)
Brint
Ledninger

Publikationsnummer
R1003

Publikationsår
2010

Download publikationen