Forgasning - Fase I


publikation

Rapport, april 2010
Niels Bjarne Rasmussen og Henrik Iskov, DGC

Afklaring af rammer og organisatoriske forhold

DGC har lagt en strategi vedrørende forgasning, som skal forløbe i fem faser. Formålet med Fase I er at afklare de overordnede rammer og organisatoriske forhold som beslutningsgrundlag for en eventuel videreførelse af aktiviteten på området. Rapporten er resultatet af DGC's arbejde i Fase I.
 
Baggrunden for forgasningsstrategien er gasselskabernes ønske om så vidt muligt at bidrage til udviklingen af det danske energisystem, så det på sigt kan gøres fri af de fossile brændsler.
 
Emne(r)
Forgasning
Metan

Publikationsnummer
R1002

Publikationsår
2010

Download publikationen