Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker mindre end 25 MWel


publikation

Konferenceindlæg
DK2 2010, Danmark

Projektets primære mål er på baggrund af analyse af indsamlede og målte emissionsdata, at udpege de væsentligste miljømæssige karakteristika og problemer på de decentrale kraftvarmeværker i Danmark til brug for fremtidig forskning og udvikling.
 
Emne(r)
Kraftvarme
Miljø

Publikationsnummer
C1002

Publikationsår
2010

Download publikationen