Marcogaz - gassens stemme i EU-systemet


publikation

Artikel i Gasteknik nr. 2, 2010
Jan K. Jensen, DGC

I denne og de kommende udgaver af Gasteknik behandles dansk deltagelse i forskellige internationale gastekniske organisationer. Den første er Marcogaz.
Marcogaz’ mål er at overvåge og - om nødvendigt forsøge at påvirke – ny EU-regulering så tidligt i forløbet, som det er muligt.
Lovgivning på energi- og miljøområdet er i høj grad et europæisk anliggende og alle væsentlige beslutninger er ofte taget, når nye direktiver skal implementeres i dansk lovgivning. 
 
Emne(r)
Myndighedsforhold

Publikationsnummer
A1002

Publikationsår
2010

Download publikationen