Undersøgelse af metoder til kontinuert måling af formaldehyd


publikation

Rapport, september 2010
Lars Jørgensen, DGC

En ny version af Gasmotorbekendtgørelsen stiller større krav til rensning for formaldehyd fra gasmotoranlæg. Som følge heraf forventes et stigende behov for formaldehydmålinger.
 
DGC har undersøgt mulighederne for at bestemme formaldehydemissionen fra naturgasfyrede kraftvarmeværker med online målemetoder. Formålet med projektet har været at finde en egnet online metode som alternativ til den hidtil anvendte manuelle referencemetode, som er både dyr og tidskrævende og ikke giver tidstro resultater.
 
Emne(r)


Publikationsnummer
R1004

Publikationsår
2010

Download publikationen