Biogas i eksisterende naturgasinstallationer


publikation

Artikel i Gasteknik nr. 3, 2011
Torben Kvist, DGC

I dag anvendes biogas overvejende direkte til kraftvarmeproduktion. Som alternativ hertil kan biogassen afsættes via naturgasnettet.

I andre lande som Sverige og Tyskland opgraderes biogas til naturgaskvalitet og afsættes via naturgasnettet
 

Emne(r)
Biogas
Gaskvalitet

Publikationsnummer
A1106

Publikationsår
2011

Download publikationen