EGATEC 2011 præget af optimisme


publikation

Artikel i Gasteknik nr. 3, 2011
Jan K. Jensen og Jean Schweitzer, DGC

De vigtigste grunde er: Gasreserverne er på kort tid blevet markant større; Gasnettet er velegnet til transport af ”grønne” gasser, og gassystemet har den buffer- og lagerkapacitet, som er nødvendig for at indpasse øget el-produktion fra sol- og vindkraft. Et velfungerende gassystem er derfor forudsætningen for både forsyningssikkerhed og indpasning af VE i fremtidens energisystem.
 
Emne(r)
Biogas
Miljø

Publikationsnummer
A1108

Publikationsår
2011

Download publikationen