Importgas og kraftvarmeanlæg


publikation

Artikel i Fjernvarmen nr. 10, 2011
Jan de Wit, Steen D. Andersen

DGC har i foråret 2011 udført en række målinger på kraftvarmeanlæg i  det syd- og sønderjyske område.
Målingerne har haft til formål at afdække, om der med anlæggenes nuværende indstilling og drift er forskelle i ydelser, forbrug, virkningsgrad og emission ved drift på henholdsvis Nørdsøgas og importeret gas med lavere brændværdi og Wobbetal.

Emne(r)
Gaskvalitet
Kraftvarme

Publikationsnummer
A1110

Publikationsår
2011

Download publikationen