Forgasning - Fase 2


publikation

Rapport, februar 2012
Niels Bjarne Rasmussen og Henrik Iskov, DGC

Økonomi, videnindhentning og samarbejde

Efter en indledede Fase 1 igangsatte DGC’s bestyrelse i juni 2010 punkterne 1-3 af forgasningsindsatsens Fase 2.
 
Økonomi:
Der er gennemført en analyse af de samfundsøko-nomiske og selskabsøkonomiske aspekter, og der er udarbejdet et første bud på produktions-prisen for en m3 bio-SNG (NGasækv).
Videnindhentning:
DGC søger her ved tilkobling til udenlandske projekter (fx GOBIGAS i Sverige) at indhøste mest mulig viden omkring det tekniske stade for SNGproduktion fra biomasse.
Samarbejde:
DGC deltager i Svenskt Gastekniskt Centers Programgruppe "Forgasning og Metanisering". DGC har deltaget i otte møder i perioden indtil januar 2012. Der indhentes mange værdifulde informationer ved disse møder.
 
Emne(r)
Forgasning
Metan

Publikationsnummer
R1202

Publikationsår
2012

Download publikationen