Hændelser på kraftvarmeanlæg i 2011


publikation

Artikel i Kraftvarme nyt, februar 2012
Jan de Wit, DGC

Gasselskabernes Kraftvarmegruppe indsamler løbende informationer om ulykker og andre hændelser på de gasfyrede kraftvarmeanlæg. Baseret på gruppens arbejde har DGC bearbejdet året 2011, og det er disse resultater, der omtales i det følgende.

Emne(r)
Kraftvarme
Sikkerhed

Publikationsnummer
A1204

Publikationsår
2012

Download publikationen