Kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet


publikation

Manuel, 2. udgave, 2012

Denne kontrolmanual beskriver kvalitetssystemet, der skal sikre, at distributionsselskaberne overholder distributionsbetingelser for allokering af brændværdi.

Energiforbruget hos den enkelte kunde beregnes med udgangspunkt i det målte gasvolumen og afregningsbrændværdien for området, hvor kunden aftager gas.
 
Emne(r)
Gaskvalitet
Myndighedsforhold
Målere

Publikationsnummer
M03

Publikationsår
2012

Download publikationen