Skadesvirkning ved forbrændning af forskellige brændsler


publikation

Artikel i Dansk Kemi 93, nr. 5, 2012
Torben Kvist, DGC

På baggrund af offentligt tilgængelige data er der lavet en sammenligning af skadesvirkninger ved forbrænding af hhv. naturgas, halm og træ i fjernvarmeproducerende kedler. Heraf fremgår at de grønne og vedvarende brændsler ikke nødvendigvis er mindre skadelig end naturgas.

Emne(r)
Kedler
Miljø

Publikationsnummer
A1207

Publikationsår
2012

Download publikationen