Større naturgasfyrede kedlers virkningsgrad


publikation

Artikel i Fjernvarmen 7/8, juli/august 2012
Jan de Wit, Steen D. Andersen

Analyser af større naturgasfyrede varmtvandskedler viser, at ikke alene nye men også ældre veldimensionerede og velholdte kedelanlæg ofte har en høj brændselsudnyttelse.

Emne(r)
Energieffektivitet
Kedler

Publikationsnummer
A1208

Publikationsår
2012

Download publikationen