Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse


publikation

Projektrapport, November 2013
Jørgen T. Jepsen, DGC

Den laminare flammehastighed er en grundlæggende egenskab for en gas. Flammehastigheden er samtidig et væsentligt sikkerhedsmæssigt parameter bl.a. til vurdering af muligheden for frablæsning eller tilbagebrænding i apparater. Tilsvarende er gassers selvantændelsestemperatur et sikkerhedsparameter, som anvendes til vurdering af gassers håndtering.

De eksisterende programpakker til beregning af laminar flammehastighed og selvantændelsestemperaturen af gasblandinger er opdateret, så de kan køre på DGC’s Linux platform. DCG har nu et værktøj, som kan anvendes i forbindelse med beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelsestemperaturer for aktuelle gasblandinger.

Emne(r)
Forbrænding

Publikationsnummer
R1311

Publikationsår
2013

Download publikationen