De decentrale kraftvarmeværker er ”the not missing link”


publikation

Artikel, Fjernvarmen nr. 12, december 2013
Jan de Wit og Jan K. Jensen

Landets 450 decentrale kraftvarmeværker udgør et hurtigt reagerende og
direkte link mellem el-, gas- og varmesystemet. Tages enheder ud af drift,
mister energisystemet også mulighed for at integrere sol, vind og biogas.

Emne(r)
Kraftvarme

Publikationsnummer
A1314

Publikationsår
2013

Download publikationen