Gaskvalitetssensorer


publikation

Projektrapport, November 2013
Lars Jørgensen, DGC

Screening af tilgængelige gaskvalitetssensorer på markedet

Opgraderet biogas forventes introduceret i det danske naturgasnet i nær fremtid. Herved er der fra gasselskabernes side opstået et fornyet behov for simplere og billigere sensortyper, som kan placeres på gasnettet til overvågning af gassens bevægelser.

Opgraderet biogas adskiller sig fra typisk dansk naturgas fra Nordsøen ved:
- højere indhold af metan
- ingen højere alkaner
- ca. 10 % lavere brændværdi
 
Formålet med dette projekt er at udføre en screening af gaskvalitetssensorer, der er på markedet med hensyn til måleparametre, responstid, robusthed i forhold til drift på gasnettet og pris. 
 
Emne(r)
Gaskvalitet

Publikationsnummer
R1309

Publikationsår
2013

Download publikationen