Global screening of projects and technologies for Power-to-Gas and Bio-SNG


publikation

Project Report, November 2013
Henrik Iskov, DGC

DGC har for Energinet.dk kortlagt igangværende europæiske og globale projekter, hvor el og gas sammentænkes. Rapporten indeholder en screening af projekter, inddelt i to hovedgrupper: Bio-SNG-anlæg og anlæg med elektrolyse. Rapporten er en opfølgning på en lignende screening fra 2011.

Emne(r)
Brint
Forgasning
Metan

Publikationsnummer
R1307

Publikationsår
2013

Download publikationen