Hvem har ansvar for hvad på KV anlæg?


publikation

Artikel, KRAFTVARME NYT, december 2013
Jan de Wit, Jytte S. Nielsen

Artiklen redegør for ansvars- og autorisationsforhold vedr. installation, drift og service på gasfyrede kraftvarmeinstallationer. Der redegøres endvidere for Gasreglementets dækningsområde for installationen, samt for hvad der fokuseres særligt på ved de sikkerhedsinspektioner, gasdistributions selskaberne udfører på vegne af Sikkerhedsstyrelsen. Sidst i artiklen omtales krav til komponenternes CE/DG-mærkning og hvad disse mærkninger betyder.

Emne(r)
Kraftvarme
Myndighedsforhold

Publikationsnummer
A1317

Publikationsår
2013

Download publikationen