Kontrolmanual til måling af biogas og bionaturgas


publikation

Manual, 3. udgave, november 2015

Denne kontrolmanual er udarbejdet i henhold til relevante myndighedskrav. Samtidig konkretiserer kontrolmanualen et måleteknisk regelsæt og de betingelser, som bionaturgasproducenterne skal overholde for at kunne levere bionaturgas til gasnettet.
 
Emne(r)
Biogas
Myndighedsforhold
Målere

Publikationsnummer
M02

Publikationsår
2015

Download publikationen