Minikraftvarme - et område i vækst


publikation

Kraftvarme Nyt Juni 2015
Jan de Wit, DGC

Mens der er vigende driftstimetal for mange gasmotoranlæg på mellemstore centraler, er der stor optimisme og stor anlægsaktivitet for gasfyrede mini-KV-anlæg. Denne artikel præsenterer kort, hvad der er særligt for disse anlæg og baggrunden for, at der kan opnås god driftsøkonomi og dermed kort tilbagebetalingstid for sådanne anlæg.

Emne(r)
Kraftvarme

Publikationsnummer
A1510

Publikationsår
2015

Download publikationen