Gas og vedvarende energi


publikation

Projektrapport, januar 2016
Karsten V. Frederiksen, DGC

FAU GI/DGC-demonstration (strategiforløb 2009-2015)

I perioden 2009-2015 har gasbranchen i tæt samarbejde med produktleverandørerne, andre tekniske eksperter og myndighederne gennemført 11 demonstrationsprojekter under rammestrategien ”Gas i samspilmmed VE”.
Her har produktleverandørernes rolle været at installere og idriftsætte nye innovative gasløsninger hos kunder, hvor gas blev kombineret med VEteknologi. DGC’s rolle har været at fastlægge anlæggenes driftsmæssige egenskaber ved måling, analyse og dokumentation. Hertil kommer, at DGC har været koordinator og formidler af resultaterne.

Arbejdet har konkret resulteret i, at det er blevet påvist, at følgende nye teknologier nu er markedsmodne og har et potentiale med økonomisk fordel for slutbrugerne og samfundet.
 
- Gaskedler kombineret med elvarmepumpe (høj prioritering)
- Gasvarmepumpe rettet primært mod mellemstore forbrugere
- Minikraftvarme rettet primært mod blokvarmesegmentet.

 

Emne(r)
Kedler
Varmeanlæg
Varmepumper

Publikationsnummer
R1604

Publikationsår
2016

Download publikationen