Gasnettet som fremtidens VE-lager


publikation

Projektrapport, august 2016
Niels Bjarne Rasmussen, DGC

En samlerapport i projektet
EUDP J.nr. 64013-0587

Denne rapport består af en række delrapporter om: 
Fase I: Gassystemets og gasapparaternes egnethed for hydrogen 
Fase II: Design af demonstrationsprojekt
 
Emne(r)
Brint
Ledninger

Publikationsnummer
R1605

Publikationsår
2016

Download publikationen