Kondensat fra naturgasfyrede enheder


publikation

Notat

Dansk Gasteknisk Center har gennemført et analyseprojekt vedr. kondensat fra naturgasfyrede enheder i fyringssæsonen 2015/2016. Dette notat sammenfatter projektets resultater og giver information om kondensatsammensætning fra større naturgasfyrede enheder.
 
Emne(r)
Kedler
Motorer

Publikationsnummer
N1603

Publikationsår
2016

Download publikationen