Minikraftvarme og VE


publikation

Projektrapport, februar 2016
Jan de Wit, DGC

DGC har i 2015/2016 fulgt og analyseret et energianlæg i en varmecentral, hvor gas og vedvarende energi (VE) kombineres. I denne varmecentral er opstillet forskellige produktionsenheder, såsom minikraftvarme (mini-KV), varmepumpe, kedler. Varmecentralen laver således både varme og el og ”løfter” med varmepumpen temperaturen for de vedvarende energikilder og spildvarme op til et anvendeligt niveau i varmesystemet.
 
Demonstrationsprojektet er gennemført i samarbejde med anlægsejer, rådgiver og anlægsleverandør.

Emne(r)
Kedler
Kraftvarme
Varmepumper

Publikationsnummer
R1602

Publikationsår
2016

Download publikationen