Tab af metan fra gasledningsnettet


publikation

Projektrapport, september 2016
Klaus Hjuler, DGC

Emissionsfaktor for plastrør

MARCOGAZ (den tekniske interesseorganisation for naturgasindustrien i Europa) har ønsket at belyse og kvantificere de samlede emissioner af metan fra naturgasforsyningen. På baggrund af statistiske data fra gasselskaberne rapporterer MARCOGAZ (2016) en gennemsnitlig emissionsfaktor på hhv. 821 kg/km/år for transmissionsnettet og 313 kg/km/år for distributionsnettet. Disse tal inkluderer alle kilder, såsom rør, ventiler, kompressorstationer etc. Totalt svarer tallene til hhv. 0,1 og 0,4 % af det totale naturgassalg i Europa.

Emne(r)
Industri

Publikationsnummer
R1608

Publikationsår
2016

Download publikationen