Vejledning 72 - Indregulering ved iltstyring af gasbrændere


publikation

Vejledning, maj 2016
IKKE GÆLDENDE LÆNGERE

Denne vejledning redegør for nogle af de problemstillinger, man skal være opmærksom på, når gasblæseluftbrændere er forsynet med iltstyring (ilt-trim).

En iltstyrings formål er at fastholde forholdet mellem gas og luft på et niveau, hvor luftoverskuddet er minimalt, men brænderen stadig arbejder stabilt og sikkert. Dette giver mindre tab med røggassen, uden at der dannes for store mængder CO.

Emne(r)
Brændere

Publikationsnummer
V72

Publikationsår
2016

Download publikationen