Gasfyret kraftvarme kan stadig være konkurrencedygtig


publikation

Artikel, Kraftvarme nyt, oktober 2017
Jan de Wit, Bjørn K. Eliasen, DGC og Alexander B. Petersen, Grøn Energi

De seneste år har de årlige driftstimetal generelt været faldende for de gasfyrede decentrale kraftvarmeanlæg. Seneste analyser viser dog en lille stigning i driftstimetallet for 2016.
I denne artikel vises både analyser og eksempler på, at der fortsat kan tjenes penge ved aktiv drift på anlæggene og investering i anlægsændringer.

Emne(r)
Kraftvarme
Motorer
Turbiner

Publikationsnummer
A1706

Publikationsår
2017

Download publikationen