Gasfyret kraftvarme til balance- og spidslastydelser


publikation

Projektrapport, november 2017
Jan de Wit, DGC

Denne rapport udgør slutrapportering for et analysearbejde om den decentrale gasfyrede kraftvarmes muligheder i dagens og fremtidens elforsyning i Danmark.

Projektet er udført af firmaerne Added Values (projektledelse), Grøn Energi/Dansk Fjernvarme og Dansk Gasteknisk Center (DGC). Der har endvidere deltaget fem forskellige gasforsynede fjernvarmeværker i arbejdet. Disse værker har alle gasfyrede kraftvarmeenheder installeret.

I projektrapporten præsenteres en lang række analyser, der alle sigter mod at kortlægge den faktiske situation for værkerne samt at anvise muligheder for forbedret driftsøkonomi.

Generelt er driftstimetallet for mange af de gasfyrede kraftvarmeenheder reduceret over de senere år. Et antal værker har dog fortsat et højt driftstimetal og god driftsøkonomi; rapporten kigger naturligvis nærmere på årsagen hertil.

Projektarbejdet har fået støtte fra Forskningsprogrammet ForskEL.

 

Emne(r)
Kraftvarme
Motorer
Turbiner

Publikationsnummer
R1703

Publikationsår
2017

Download publikationen