Gasmotorer i vækst …omkring os


publikation

Artikel, Kraftvarme nyt, august 2017
Jan de Wit, DGC

Firmaet Delta Energy & Environment (Delta-ee) har lavet en analyse af udsigterne for gasmotorer og gasturbiner (<30 MWe) til decentral elproduktion for en tidshorisont på ca. 5 år frem. Elproduktion dækker her både Power-only (dvs. alene elproduktion) og kraftvarme. Undersøgelsen er lavet for forskellige regioner (Europa, Asien, Nord- og Sydamerika osv.).

Emne(r)
Kraftvarme
Motorer
Turbiner

Publikationsnummer
A1704

Publikationsår
2017

Download publikationen