IEA-samarbejde om brint i 2015-2016


publikation

Artikel, FiB nr. 59, marts 2017
Jan K. Jensen, DGC

Danmark har i 2015-2016 deltaget i IEA-Hydrogen, der er et netværk under Det Internationale Energiagentur. I perioden har der blandt andet været fokus på at bruge el til fremstilling af brint og anvendelse af brint i den maritime sektor.
 
Emne(r)
Brint

Publikationsnummer
A1703

Publikationsår
2017

Download publikationen