Korrosion i større gasfyrede installationer


publikation

Artikel, Kraftvarme Nyt, december 2017
Jan de Wit, Steen D. Andersen og Michael Larsen, DGC

DGC er af anlægsejere og leverandører blevet gjort opmærksom på et antal uventede korrosionstilfælde på et antal gasfyrede installationer opstillet på kraftvarme- og fjernvarmeværker. I denne artikel vises eksempler på denne korrosion, og hvad vi lige nu kan sige om mulige årsager. Den i artiklen præsenterede viden stammer dels fra DGC’s analyser og dels fra de analyser, som værker, anlægsleverandører eller andre har fremskaffet.

Emne(r)
Brændere
Gaskvalitet
Kedler

Publikationsnummer
A1712

Publikationsår
2017

Download publikationen