Naturgas velegnet til CCS


publikation

Artikel, Dansk Kemi nr. 8, september 2017
Klaus Hjuler, DGC

Carbon Capture and Storage (CCS) er betegnelsen for teknologier til fangst, transport og lagring af kuldioxid fra energiproduktion og industri. Reelt er CCS det eneste virkemiddel til at opnå CO2-reduktioner i størrelsesordenen milliarder ton per år, der anses som nødvendige for at begrænse den globale temperaturstigning.

Artiklen giver et overblik over den aktuelle status for brug af CCS på verdensplan. 

Emne(r)
Miljø

Publikationsnummer
A1705

Publikationsår
2017

Download publikationen