Pas på gasledningerne


publikation

Brochure, 9. udgave, 2017
Udgivet af gasselskaberne og HOFOR

Pas på gasledningerne! - Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af by- og naturgasledninger er en håndbog til rådgivere, entreprenører, andre ledningsejere m.v., der projekterer og udfører anlægs-, bygge- og ledningsarbejder i nærheden af gasledninger.

Pas på gasledningerne! oplyser bl.a. om de gældende sikkerhedsafstande for de forskellige gasledninger, og ikke mindst hvilke afstandsregler, der gælder mellem gasledninger og andre anlæg i jord. De angivne afstandskrav tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets minimumskrav.
 
Emne(r)
Ledninger
Sikkerhed

Publikationsnummer


Publikationsår
2017

Download publikationen