Power to gas status primo 2017


publikation

Notat, maj 2017
Henrik Iskov, DGC

Den stadig større mængde fluktuerende vind- og solbaseret elproduktion øger behovet for lagring og udglatning af elproduktionen. Power to gas, hvor el via elektrolyse omdannes til brint, muliggør ellagring i naturgasnettet med tilhørende undergrundslagre. I notatet gøres status på Power to gas udviklingen globalt og der gives en oversigt over de danske Power to gas projekter.

Emne(r)
Brint

Publikationsnummer
N1701

Publikationsår
2017

Download publikationen