Refusion af NOx-afgift på naturgasmotorer


publikation

Produktblad

DGC kan hjælpe med at afklare dine muligheder for at få NOx-afgift refunderet. For naturgasmotorer tages udgangspunkt i en standardemissionsfaktor på 140 g NOx/GJ, hvilket svarer til en afgiftssats på 2,8 øre/m3 naturgas af 39,6 MJ/m3. Hvis du har en mindre emission, har du ved dokumentation mulighed for at opnå refusion af afgift. Den mulighed har mange moderne gasmotoranlæg.
 
Emne(r)
Miljø

Publikationsnummer
P21

Publikationsår
2017

Download publikationen