Temadag: muligheder for gasfyret kraftvarme


publikation

Artikel, GASenergi, november 2017
Jan de Wit, DGC

Den 9. oktober blev afholdt en temadag om muligheder og tiltag for den gasfyrede kraftvarme i Fjernvarmens Hus i Kolding. På temadagen præsenteredes en række analyser og projektresultater fra projektet ”Mobilisering af gasfyret kraftvarme”, synspunkter fra fjernvarmeværker og indlæg fra andre aktører på området.
 
Emne(r)
Kraftvarme

Publikationsnummer
A1709

Publikationsår
2017

Download publikationen