Effektiv gasanvendelse anno 2018


publikation

Notat, august 2018

… i fjernvarme, industri/erhverv samt på blokvarmecentraler

Gassen er på en række områder i konkurrence med andre varmeproduktionsteknologier, fx eldrevne varmepumper, men også brændsler med væsentligt lavere afgiftsbelastning og dermed potentielt lavere varmeproduktionspris

Varmeproduktion på kedler har i mange år været den mest anvendte varmeproduktionsteknologi ved gasfyring. Kedler udmærker sig med stor driftspålidelighed, gode lastegenskaber og lav investeringsomkostning, men giver med en virkningsgrad omkring ~100 % og et afgiftsbelagt brændsel en relativt høj varmeproduktionspris

Til basisvarmeproduktion skal der derfor ny teknologi til for at matche tidens krav til energieffektivitet, varmeproduktionspris mv. I dette notat vises eksempler på effektiv gasanvendelse i blokvarmecentraler og sektorerne industri og erhverv samt fjernvarme.

Emne(r)
Industri
Kraftvarme
Varmeanlæg

Publikationsnummer
N1803

Publikationsår
2018

Download publikationen