Kraftvarme-info nr. 40


publikation

Nyhedsbrev, KV-info
September 2018

KV-info behandler en række aktuelle emner for gasfyrede kraftvarmeanlæg.

Læs i dette nr.:

  • Effektiv gasanvendelse anno 2018
  • Spændende koncept hos Jægerpris Fjernvarme
  • Direkte fyret absorptionsvarmepumpe nu installeret
  • Større gasmotordrevne varmepumper
  • Andelen af grøn gas (bionaturgas) stiger
  • Temamøder om gas- og varmepumper
  • Husk anmeldelse af sikkerhedskritiske hændelser

Emne(r)
Kraftvarme

Publikationsnummer
KV40

Publikationsår
2018

Download publikationen